СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА И ДИОПТРИЧНИ РАМКИ ДО - 70 %   087 756 5465
OPTIC@VISIONCLASS.BG
     
   Вход    Регистрация

 
0

Защита на лични данни
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: ВИЖЪН КЛАС ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: BG204493941

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Стенка Разин 4

Адрес за кореспонденция: гр. Варна 

 ул. Стенка Разин 4

Телефон: 0877 56 54 65

E-mail: opti@visionclass.bg

Уебсайт: https://www.visionclass.bg/


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

 Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


В настоящия текст под ТЪРГОВЕЦА се разбира ВИЖЪН КЛАС ООД, ЕИК 204493941

Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Ваши личните данни единствено с Вашето разрешение, с цел по-качествено обслужване.

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока.
Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката.
Търговецът е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес.

 Информация, която събираме автоматично при взаимодействие с платформата

Може да събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори.

 Може да събираме технически подробности, включително IP адреса на вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така може запазим историята ви за вход в платформата (дата на регистрация, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви.

Може да използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите и да съхраняваме подбора на предпочитанията ви. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, вашите предпочитания и потребителското ви име или имейл адреса ви. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“, или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате, задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашия уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.Прилагаме ги

 с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашия Интернет сайт. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Вас или за Вашия компютър. Cookies представляват идентификатори, които ние прехвърляме на хард диска на Вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждавате максимално на посещението си.

В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият приема или отхвърля новите cookies или начинът, по който той Ви съобщава кога получавате нова cookie. Когато посещавате този сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват Вашия Ай Пи адрес, който Ви е бил предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползвате, Интернет сайта, който Ви е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по-интересна и удобна за ползване от потребителя.

За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Ваш адрес за доставка, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Вашите имена с цел оформяне на договора за продажба, Ваш е-мейл и пр. Ние избягваме да изискваме ЕГН, номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право да продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица.
При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.
Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Информация от деца
 Нашата платформа предназначени за деца под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 18-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници.

Под страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат настоящото изявление за защита на поверителността и личните данни.
Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.
 Актуализации на съдържанието

Съдържанието на настоящата Политика за поверителност може да бъде актуализирано от време на време. Актуален текст на Политиката за поверителност винаги ще бъде достъпен на настоящата страница, затова препоръчваме да я преглеждате от време на време, за да може да сте сигурни, че сте съгласни с евентуални промени по клаузите. В определени случаи, касаещи по-мащабни промени по съдържанието, можем да уведомим за промените и по имейл или друг социален канал.

 Вашите права  

Имате право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме.

 Имате право да поискате коригиране на личните ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Във връзка с това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни: а) ако оспорвате точността на записаните данни и искате да докажем точността им; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете Ваши претенции; г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

 

Имате право да поискате заличаване на личните ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.

Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно вас, което отменя ваше право на възражение.

Имате право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.

 Имате право да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Това, обаче, не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено ваше съгласие.

 Ако желаете да упражните някое от изброените по-горе права, молим да се свържете с нас чрез контактната форма.

Комуникации и маркетинг

 Ще се свързваме с вас по имейл, за да потвърдим регистрацията ви, да ви информираме за публикуване или архивиране на запитване на потребител, за изпращане на предложение от адвокат, както и за други съобщения за във връзка с работата на платформата ни. Тъй като е обективно наложително да ви изпращаме такива съобщения, може да не е предоставена възможност да откажете тяхното получаване.

Споделяне на данни

Използваме доставчици на услуги от трети страни за предоставянето на определени части от нашите услуги, като например хостинг, софтуер и други. Доставчиците на услуги може да се намират във или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

 Провеждаме проверки на нашите доставчици на услуги от трети страни и изискваме от тях да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отнасят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

 Съхранение на данни

Данните, които събираме за вас, се съхраняват зад криптирана връзка.Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на вашите лични данни, целите, за които обработваме вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

 В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

Технически и организационни мерки за сигурност при обработката

"ВИЖЪН КЛАС" ООД взима широк набор от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни. Компанията непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа, като в допълнение на това осигурява криптиране чрез SSL технология на всяко взаимодействие на потребител с уебсайта, в това число и събирането и съхранението на лични данни.

Въпреки всички взети мерки за защита на данните, следва да имате предвид, че прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

 Линкове, насочващи към сайтове на трети страни

 Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, следва да имате предвид, че всеки уебсайт има собствена политика за поверителност.  Ние не контролираме тези уебсайтове или приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате  платформата, ви препоръчваме да се запознаете с Политиката за поверителност на всеки друг уебсайт, който посещавате.


Меню
Начало
Информация
Често задавани въпроси
Полезно/блог
Контакти
Продукти
Слънчеви очила
Диоптрични рамки
За деца
Контактни лещи
Разтвори и Аксесоари
Промоции
Информация

Начини за плащане

Поръчка и доставка
Гаранция
Политика на сайта
Политика за защита на личните данни
Контакти

087 756 5465
OPTIC@VISIONCLASS.BG2024, Всички права запазени.